Opatrunek duży

70,00 140,00 

Lokalizacja

W domu Pacjenta, W gabinecie Vertimed+