Neurologopeda

Neurologopeda dziecięcy to specjalista, który zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń językowych, które są wynikiem uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu
z rodzicami, zapoznaniem się z dokumentacją medyczną i obserwacją zachowań komunikacyjnych dziecka oraz szczegółowym badaniu specjalista dokonuje rozpoznania.

 

W diagnozie neurolopedycznej poddajemy ocenie:

+ Budowę i funkcjonowanie aparatu mowy

+ Oddychanie

+ Napięcie mięśniowe okolicy oralnej

+ Czynności i funkcje pokarmowe(połykanie, gryzienie, żucie)

+ Orientacyjne badanie słuchu

+ Mowę czynną i bierną

+ Rozumienie komunikatów

+ Kompetencje komunikacyjne i społeczne


Kiedy do neurologopedy?

+ Jeśli dziecko pochodzi z ciąży tzw. wysokiego ryzyka (przebieg ciąży był nieprawidłowy, wystąpiły trudności okołoporodowe).

+ Jeśli zdiagnozowano u dziecka zaburzenia neurologiczne, zespół genetyczny, całościowe zaburzenia rozwojowe, opóźnienie psychoruchowe.

+ Ma problem z gryzieniem, żuciem, preferuje płynną konsystencję pokarmu.

+ Jeśli dziecko dwuletnie lub trzyletnie mówi niewiele i bardzo niewyraźnie.

+ Jeśli często ma uchyloną buzię.

+ Jeśli nadmiernie się ślini.

+ Gdy obserwujesz u dziecka trudności w rozumieniu poleceń.

Neurologopeda dla dzieci

Terapia neurologopedyczna dla dorosłych jest przeznaczona dla Pacjentów z zaburzeniami mowy i języka powstałych wyniku: udarów mózgu, urazów czaszkowo-mózgowych, guzów mózgu i chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie zanikowe boczne (SLA), stwardnienie rozsiane (SM)) oraz dla osób z jąkaniem.

 

W diagnozie neurologopedycznej osób dorosłych ocenie podlegają:

+ Sprawność narządów mowy

+ Oddychanie, fonacja, artykulacja

+ Czynność połykania

+ Mowa spontaniczna

+ Umiejętność nazywania

+ Umiejętność powtarzania

+ Rozumienie mowy

+ Umiejętności czytania i pisania

 

W zależności od dokonanej diagnozy neurologopeda pracuje nad:

+ Afazją

+ Dyzartrią

+ Pragnozją

+ Jąkaniem