Lekarz pierwszego kontaktu

Vertimed+ sprawuje kompleksową opiekę nad osobami, które zadeklarowały chęć korzystania z usług naszego lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej środowiskowej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

W zakresie świadczeń POZ Pacjenci Vertimed+ mają możliwość skorzystania z oferty:

+ Lekarza pierwszego kontaktu

+ Lekarza pediatry

+ Pielęgniarki lub położnej

+ Wykonywania badań laboratoryjnych i ultrasonograficznych

 


Pacjent przed wizytą proszony jest o zgłoszenie się do recepcji z dowodem osobisty w celu weryfikacji uprawnień do korzystania ze świadczeń medycznych. Wizyty u lekarzy rodzinnych w przychodni odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20.00 natomiast gabinet zabiegowy przyjmuje pacjentów od godziny 7:00. W trosce o Państwa zdrowie i możliwość szybkiej realizacji konsultacji medycznej wydłużyliśmy godziny pracy POZ.


Stale się rozwijamy i dążymy do podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług. Pomyślnie przeszliśmy certyfikacje ISO9001 oraz ISO27001 w zakresie prowadzonych w naszej przychodni poradni. Jest to dla nas wyróżnienie i wyzwanie na przyszłość aby stale zapewniać naszym Pacjentom najwyższy poziom opieki medycznej.

1. Badania hematologiczne:
1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;
2) płytki krwi;
3) retikulocyty;
4) odczyn opadania krwinek czerwonych (OB);
5) poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).

2. Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:
1) sód;
2) potas;
3) wapń całkowity;
4) żelazo;
5) stężenie transferyny;
6) mocznik;
7) kreatynina;
8) glukoza;
9) test obciążenia glukozą;
10) białko całkowite;
11) proteinogram;
12) albumina;
13) białko C-reaktywne (CRP);
14) kwas moczowy;
15) cholesterol całkowity;
16) cholesterol-HDL;
17) cholesterol-LDL;
18) triglicerydy (TG);
19) bilirubina całkowita;
Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1248

20) bilirubina bezpośrednia;
21) fosfataza alkaliczna (ALP);
22) aminotransferaza asparaginianowa (AST);
23) aminotransferaza alaninowa (ALT);
24) gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);
25) amylaza;
26) kinaza kreatynowa (CK);
27) fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
28) czynnik reumatoidalny (RF);
29) miano antystreptolizyn O (ASO);
30) hormon tyreotropowy (TSH);
31) antygen HBs-AgHBs;
32) VDRL.

3. Badania moczu:
1) ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu;
2) ilościowe oznaczanie białka;
3) ilościowe oznaczanie glukozy;
4) ilościowe oznaczanie wapnia;
5) ilościowe oznaczanie amylazy.

4. Badania kału:
1) badanie ogólne;
2) pasożyty;
3) krew utajona – metodą immunochemiczną.

5. Badania układu krzepnięcia:
1) wskaźnik protrombinowy (INR);
2) czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
3) fibrynogen.

6. Badania mikrobiologiczne:
1) posiew moczu z antybiogramem;
2) posiew wymazu z gardła;
3) ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella.
7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
8. Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej.
9. Zdjęcia radiologiczne:
1) zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
2) zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
3) zdjęcie czaszki;
4) zdjęcie zatok;
5) zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

W przypadku stwierdzenia konieczności rozszerzenia diagnostyki o badania nie znajdujące się w zakresie kompetencji lekarza POZpacjenci są kierowani do poradni specjalistycznych ( AOS ) lub placówek lecznictwa szpitalnego, w których gestiiznajduje się diagnostyka specjalistyczna.

Żródło:
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)
z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej