RODO

Szanowni Państwo,

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych zagadnień w naszej Przychodni.

W związku z tym informujemy Państwa, że 25/05/2018 roku zacznie obowiązywać nowe unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27/04/2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwanego potocznie RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

  • Czym jest RODO?

Skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Rozporządzenie wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw pacjentów/klientów. Jednym z celów RODO jest szczegółowe informowanie klientów o przetwarzaniu ich danych.

Dane przepisu regulują:

  • Kiedy Państwa dane mogę być przetwarzane,
  • Jakie prawa związane z danymi osobowymi przysługują osobom, których dane są przetwarzane przez Grupę Medyczną Vertimed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • Jakie obowiązki spoczywają na Grupie Medycznej Vertimed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako administratorze Państwa danych osobowych,
  • Zasady zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych,

 

Poniżej przedstawiamy wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Medyczną Vertimed Sp. z o.o.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych