Poradnia leczenia uzależnień

W ramach Poradni Leczenia Uzależnień oferujemy diagnostykę i leczenie osobom uzależnionym od:

  • Środków psychoaktywnych takich jak: alkohol, narkotyki i leki
  • Seksu
  • Hazardu
  • Internetu
  • Zakupów
  • Innych…

Prowadzimy również terapie dla osób współuzależnionych. Naszym Pacjentom gwarantujemy anonimowość oraz wysoką skuteczność terapii. W PLU Pacjent może korzystać z porad lekarskich, terapii prowadzonej przez specjalistów psychoterapii uzależnień oraz psychologów i psychoterapeutów. Usługi w Poradni Leczenia Uzależnień są świadczone w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia . Do korzystania z PLU nie jest wymagane skierowanie