Bezpłatny staż w Poradni Zdrowia Psychicznego

Oferujemy bezpłatny staż w Poradni Zdrowia Psychicznego – świadczenia psychoterapeutyczne dla dorosłych. Ofertę kierujemy do uczestników szkoleń podyplomowych w zakresie prowadzących do certyfikatu psychoterapii psychoterapeuty.

Oferujemy:

+ Staż, za który nie musisz płacić i po jego zakończeniu możesz z nami pracować! 

+ Zdobycie praktyki pod czujnym okiem doświadczonych terapeutów i lekarzy, a także kadry managerskiej.  

+ Czynny udział w zajęciach na Dziennym Oddziale Leczenie Nerwic oraz sesjach indywidualnych.

+ Kontakt z pacjentami o różnym rozpoczynaniach.

Co zyskujesz:

+ Nie ponosisz kosztów za odbycie stażu i możesz otrzymać zatrudnienie w naszej organizacji.

+ Widzę i praktykę. Masz szanse poznać specyfikę terapii grupowej oraz sesji indywidualnych.

+ Zbierasz doświadczenie bo Twój udział w zajęciach jest czynny! 

+ Superwizje, regularny kontakt z ordynatorem oddziału, terapeutami i kadra zarządzającą.

Dla kogo jest nasza oferta:

+ Terapeutów, którzy kończą lub skończyli II rok szkoły psychoterapii i posiadają mgr z psychologii

+ Osób, które pracują w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz systemowym 

+ Mają przestrzeń by uczestniczyć w stażu minimum 3 dni w tygodniu po 5h

Wymogi formalne:
Osoba aplikująca na staż musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. 2013 poz. 1386) – załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia nr 1.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: [email protected]

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę Medyczną Vertimed Sp. z o. o. zgodnie z ustawą z dn. 1997.08.29
o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.”