Bezpłatny staż w Poradni Zdrowia Psychicznego

Oferujemy bezpłatny staż w Poradni Zdrowia Psychicznego – świadczenia psychoterapeutyczne dla dorosłych. Ofertę kierujemy do uczestników szkoleń podyplomowych w zakresie prowadzących do certyfikatu psychoterapii psychoterapeuty.

Wymogi formalne:
Osoba aplikująca na staż musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. 2013 poz. 1386) – załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia nr 1.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: magdalena.kozub@vertimed.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę Medyczną Vertimed Sp. z o. o. zgodnie z ustawą z dn. 1997.08.29
o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.”