Zasady zapisów

Zasady zapisów na porady i wizyty, z uwzględnieniem świadzczeń udzielanych w warunkach domowych

+ Na wizytę do lekarza zapisy są prowadzone w godzinach pracy rejestracji.
+ Świadczenia udzielane są w możliwie najkrótszym terminie.
+ Zapisy odbywają się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie, wg kolejności zgłoszeń:

 Do lekarza POZ
+ na dzień bieżący z podaniem godziny wizyty/porady
+ z wyprzedzeniem na określony termin, z podaniem daty i godziny wizyty/porady
+ na termin wizyty domowej w trybie planowanym zapisy prowadzi się w porozumieniu z lekarzem prowadzącym i realizuje w miarę możliwości, z zachowaniem jak  najkrótszego terminu
   

Do lekarzy specjalistów, opieki psychiatrycznej
+ pacjenci zapisywani są w kolejności zgłoszeń, jeśli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, termin jego realizacji jest uzgadniany z pacjentem w rejestracji, następnie pacjent umieszczony jest na liście oczekujących
+ gdy termin wizyty w poradni specjalistycznej jest odległy pacjent jest informowany o możliwości skorzystania z porady specjalisty w innych placówkach mających umowę z NFZ
+ w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwią realizację świadczenia w terminie ustalonym, pacjent jest informowany o zmianie terminu – telefonicznie.