Konsultacja medyczna

Konsultacja medyczna kardiologiczna

Jak się przygotować?

Aby umówić się na konsultacje do lekarza kardiologa wymagane jest skierowanie od lekarza POZ lub innego specjalisty.

Na wizytę pacjent jest proszony zabrać ze sobą aktualne wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych, historię choroby jeśli taka posiada, a także spis leków jakie przyjmuje.

Pierwszorazowa konsultacja kardiologiczna:

Pierwsza konsultacja pełni funkcje zapoznawczą i jest poprzedzona triażem pielęgniarskim. Ma formę stacjonarną. Kardiolog przeprowadza z pacjentem dokładny wywiad medyczny oraz badanie fizykalne. Sprawdza otrzymaną dokumentacje medyczną. Podczas konsultacji lekarz może wykonać ECHO serca , badanie ciśnienia oraz EKG jeśli nie było wykonane wcześniej. W uzasadnionych przypadkach specjalista zleca dodatkowe badania w tym założenie konkretnego rodzaju holtera , wystawia skierowania , a także  może wystawić L4.

Kontynuacja leczenia:

Podczas pierwszorazowej wizyty lekarz ustala wspólnie z pacjentem plan leczenia. Każda kolejna wizyta służy kontroli stanu zdrowia pacjenta oraz ewentualnej modyfikacji jego ustaleń. Następujące po sobie konsultacje mogą  odbywać się stacjonarnie lub online.