Badanie EKG

Co to jest EKG?

Elektrokardiografia (EKG) jest szybkim, nieinwazyjnym i bezbolesnym badaniem, które wykonywane jest w celu oceny pracy serca i wykrycia ewentualnych jej zaburzeń. Na podstawie wyniku lekarz może ocenić występowanie częstych zaburzeń rytmu serca (nadkomorowych/komorowych), cechy pogrubienia mięśnia sercowego lub powiększenia przedsionków, występowanie bloków przewodzenia, cechy niedokrwienia mięśnia sercowego lub przebytego zawału.

Jak przygotować się do badania EKG?

Przed planowanym badaniem należy unikać wysiłku fizycznego oraz stresujących sytuacji. Nie należy pić kawy i napojów energetycznych .

Badanie odbywa się w pozycji leżącej i najczęściej przeprowadza je pielęgniarka na polecenie lekarza. Pacjent musi rozebrać się od pasa w górę oraz zdjąć biżuterię. Panie mogą pozostać dla swojego komfortu  w staniku jeśli nie jest on zabudowany.

W badaniu EKG delikatnie zwilżone wodą elektrody umieszczone są na klatce piersiowej pacjenta i kostkach kończyn dolnych zbierają w ten sposób  z powierzchni ciała informacje o elektrycznej pracy serca.