Nowotworowy dla kobiet

morfologia antygen karcinoembrionalny CA 125 CA 19-9 Odczyn Biernackiego CA 15-3

170,18 254,00 

Deklaracja aktywna

NIE, TAK