Nowotworowy dla kobiet

Morfologia krwi - pozwala ocenić ogólną kondycję organizmu oraz wnosi wiele istotnych informacji na temat niedoborów pierwiastków lub witamin. OB - pozwala na wykrywanie i monitorowanie przewlekłych stanów zapalnych organizmu, związanych ze zmianami stężenia białek we krwi, które obserwuje się również w chorobach nowotworowych. CEA – antygen karcinoebrionalny, to marker nowotworowy, którego wzrost stężenia obserwuje się w raku jelita grubego i odbytnicy, raku piersi, raku płuc, raku trzustki, raku tarczycy, nowotworach dróg rodnych i moczowych. CA 125 - jest markerem raka jajnika. Podniesiony poziom CA 125 stwierdzany jest ponadto w przypadkach raka trzustki, płuca, żołądka i w chłoniakach. CA 19-9 jest markerem raka trzustki, dróg wątrobowo-żółciowych oraz jelita grubego i odbytnicy. CA 15-3 - jest markerem raka piersi. Podwyższone wartości CA-15.3 występują również w innych nowotworach złośliwych oraz w wielu łagodnych stanach chorobowych.

170,18 254,00