Położna

Położna środowiskowa sprawuje kompleksową opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietą oraz noworodkiem do drugiego miesiąca jego życia. Wyboru lub zmiany położnej można dokonać dwa razy w roku w wytypowanej przez nas przychodni. Świadczenia realizowane przez położną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia obejmują wizyty ambulatoryjne, domowe, patronaże oraz wizyty profilaktyczne i edukacyjne. 

Na pomoc położnej środowiskowej mogą liczyć Pacjentki po przebytej operacji ginekologicznej od momentu wypisu ze szpitala do czasu zagojenia rany. Pomoc udzielna jest na podstawia skierowania od specjalisty. Edukacje okołoporodowe przysługują przyszłym rodzicom od 21 tygodnia ciąży do czasu rozwiązania. Ich celem jest przygotowanie młodej mamy do porodu, połogu oraz karmienia piersią. W trakcie spotkań omawiane są tematy dotyczące sfery rodzicielstwa oraz opieki nad noworodkiem. Zajęcia mogą odbywać się indywidualnie, partnerem lub osobą towarzyszącą przy porodzie, ich przebieg ma charakter teoretyczno-praktyczny.

Aby umówić wizytę patronażową należy zgłosić narodziny dziecka w rejestracji przychodni Vertimed+ oraz umówić dogodny termin spotkania. Pierwszy patronaż powinien odbyć się w przeciągu 48 godzin od zgłoszenia noworodka w przychodni. Podczas wizyty położna przeprowadza wywiad z matką i odpowiada na jej pytania. Monitoruje również przebieg połogu oraz ocenia relacje rodzinne i stan emocjonalny domowników. Akuszerka bada malucha oraz diagnozuje ewentualne nieprawidłowości. Celem spotkania jest udzielenie porad w zakresie pielęgnacji dziecka, karmienia piersią oraz szczepień ochronnych. Młodej mamie przysługuje od 4 do 6 patronaży w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych. Po upływie 60 dni opiekę nad niemowlęciem przejmuje pielęgniarka POZ.

Rodzic nie ma obowiązku do korzystania z wizyt środowiskowych.