Teleplatforma

Na Platformie Pierwszego Kontaktu porad udzielają doświadczeni lekarze, pielęgniarki i położne.

Platforma działa: od poniedziałku do piątku między 18:00 a 8:00, w soboty i niedziele oraz we wszystkie dni wolne od pracy.

Bezpłatne porady udzielane są w czterech językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Z Teleplatformy korzystać mogą także osoby nie słyszące.