E-usługi: e-skierowanie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej
(Dz.U. z 2019r. poz. 711) od 8 stycznia 2021 roku skierowania będą wystawiane wyłącznie w postaci elektronicznej.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje również o możliwości otrzymania e-skierowania w postaci wydruku informacyjnego.

Zgodnie z przepisami wymagany jest na nim podpis lekarza,aby zrealizować je w każdej placówce w Polsce.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: [email protected] lub telefoniczny pod numerem infolinii 19 457 lub POZ +48 22 688 77 71.

E-skierowanie możesz otrzymać także w postaci wydruku informacyjnego. Zgodnie z przepisami wymagany jest na nim podpis lekarza, żeby zrealizować je w KAŻDEJ placówce w Polsce. Działa jak tradycyjnie skierowanie papierowe.