CA125, CA15-3

Badanie Ca125 oraz CA15-3 (markery nowotworowe raka jajnika oraz piersi)

121,00