Diagnoza zaburzeń osobowości

Konsultacja psychiatryczna – diagnostyka zaburzeń osobowości z użyciem Ustrukturalizowanego Wywiadu Klinicznego do Badania Zaburzeń Osobowości DSM-5 (SCID-5-PD)
Diagnostyka zaburzeń osobowości jest zalecana przez lekarza psychiatrę podczas pierwszej wizyty

Cena:

300,00