Paulina Krawczyk

Paulina Krawczyk

psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności Psychoterapia. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie (akredytacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej).

Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW, Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie oraz Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Warszawskiego Instytutu Medycznego.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Zajmuje się prowadzeniem szkoleń i warsztatów psychologicznych. Prowadzi także terapie indywidualne osób dorosłych zmagających się z zaburzeniami lękowymi (zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, fobie, lęk uogólniony, ataki paniki, lęk o zdrowie), zespołem stresu pourazowego (PTSD), zaburzeniami nastroju (obniżony nastrój, depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe), zaburzeniami osobowości, zaburzeniami adaptacyjnymi (kryzysy życiowe, trudności spowodowane zmianami w życiu, problemy w relacjach interpersonalnych).

W Vertimed+ prowadzi konsultacje prywatne. Jest psychoterapeutą na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych oraz prowadzi prywatną Długoterminową Grupę Terapeutyczną.

Inni specjaliści