zdjecie EG(1)

Ewa Gałązka

psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta, w trakcie certyfikacji w nurcie CBT akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Studia magisterskie w kierunku Psychologii Klinicznej i Zdrowia skończyła na SWPS w Warszawie. Staże kliniczne odbyła na oddziałach dziennych w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz w Ośrodku Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i

Neurologii w Warszawie. W Domu Terapii i Rozwoju Rodzina od Nowa prowadzi grupy DDA/DDD oraz terapię indywidualną. Pomaga osobom w depresji, w trudnych sytuacjach życiowych, w kryzysach, w zaburzeniach lękowych oraz z syndromem DDA/DDD. Pracuje pod stałą superwizją.

Inni specjaliści