Joanna Mikuła

Joanna Mikuła

psychoterapeuta

psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, z członkami rodzin z problemem uzależnienia, z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików ale także z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego, z osobami depresyjnymi, osobami z zaburzeniami nerwicowymi, z zaburzeniami emocjonalnymi i z zaburzeniami depresyjnymi. Doświadczenie w pracy z osobami z podwójną diagnozą, w tym z uzależnieniem i depresją czy depresją i zaburzeniami osobowości.

Mogę pracować po rosyjsku i angielsku, po angielsku z osobami, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym.

Pracowałam w I -szej Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) w Szpitalu Nowowiejskim  na oddziale psychiatrycznym, także w Poradni Zdrowia Psychicznego w II Klinice Psychiatrycznej WUM w Szpitalu Bródnowskim.

Pracowałam szereg lat jako wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pracowałam w kilku placówkach lecznictwa odwykowego w tym w poradni PETRA, w stacjonarnym Ośrodku Terapii Uzależnień Teen Challenege, wreszcie szereg lat kierowałam Oddziałem Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w II Klinice Psychiatrycznej WUM, gdzie pracowałam zarówno na oddziale jaki i w Poradni Terapii Uzależnień.

W mojej karierze zawodowej pracowałam także w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – agendzie Ministra Zdrowia ds problemów alkoholowych, gdzie kierowałam pionem lecznictwa, a przez rok byłam także dyrektorem Agencji.

Były członek Rady ds Certyfikacji terapeutów uzależnień przy PARPA.

Brałam udział w pracach Komisji Europejskiej nad strategią Unii Europejskiej dzialań wobec alkoholu Alcohol in Europe z ramienia Polski.

 Autorka licznych artykułów i publikacji z zakresu wiedzy na temat uzależnienia i terapii.

Inni specjaliści