Maja Trzęsowska

Maja Trzęsowska

psychoterapeuta

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją psychologia sądowa i ścieżką specjalizacyjną psychologii zdrowia. Ukończyła I edycję studiów podyplomowych z zakresu Seksuologii Klinicznej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Odbyła staż w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Centrum Psychoterapii. Absolwentka Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Instytutu Psychologii Zdrowia. Ukończyła szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie wolontariatu, praktyk i pracy w placówkach wczesnej interwencji kryzysowej, służby zdrowia, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz poradniach uzależnienia od alkoholu. Zajmowała się opiniowaniem sądowo – seksuologicznym w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Uczestniczy w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych organizowanych m.in. przez PARP-ę, PTS. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym.

W poradni

Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, prowadzi terapię par, terapię zaburzeń seksualnych dla małżeństw/par. Specjalizuje się w diagnozie i terapii uzależnień. Regularnie superwizuję swoją pracę kliniczną.
Udziela pomocy psychoterapeutycznej osobom znajdującym się w kryzysie lub w żałobie, cierpiących z powody bezsenności, zaburzeń lękowych, a także osobom, które chcą lepiej radzić sobie z własnymi emocjami, mają obniżoną samoocenę, brakuje im satysfakcji życiowej, doświadczają trudności w nawiązaniu i utrzymaniu relacji z innymi ludźmi. Zajmuje się również poradnictwem i leczeniem pacjentów mających problemy w sferze seksualnej np. zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk, zmniejszenie lub utrata potrzeb seksualnych u kobiet, anorgazmia i inne dysfunkcje seksualne.

Zainteresowania zawodowe

Koncentrują się wokół zagadnień związanych z dobrostanem kobiet w różnym wieku jak i seksualnością w cyklu życia człowieka oraz przemianami intymności w XXI wieku.

Inni specjaliści