Cecylia Korczyńska

Cecylia Korczyńska

psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień.

Absolwentka psychologii SWPS w Warszawie. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii uzależnień – certyfikat PARPA. Dyplom Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA.

Ukończyła Szkołę Psychoterapii Humanistycznej w Intrze.

Doświadczenie zawodowe podparte pracą w Poradni Leczenia Uzależnień z pacjentami uzależnionymi i ich bliskimi (współuzależnienie, DDA). Dodatkowo praktyka prywatna w szeroko pojmowanym obszarze psychoterapii osób z zaburzeniami nastroju.

Praca w podejściu integracyjnym z przewagą nurtu humanistycznego.

W naszej przychodni pani Cecylia działa w następujących obszarach:

– uzależnienia chemiczne i behawioralne (różne stopnie nasilenia, wszystkie etapy pracy terapeutycznej – od podstawowego do pracy pogłębionej)

– w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu, oprócz terapii standardowej dodatkowo realizacja Programu Ograniczenia Picia

– praca z osobami bliskimi osobom uzależnionym (współuzależnienie, DDA)

– praca z osobami z zaburzeniami nastroju

– terapia indywidualna

– terapia par (głównie w obszarze okołouzależnieniowym)

– prowadzenie grup terapeutycznych

– warsztaty psychologiczne, terapeutyczne i rozwojowe (asertywność, komunikacja, samokontrola, emocje itp.)

Inni specjaliści