Berna Kartal

Berna Kartal

psychoterapeuta

Magister psychologii klinicznej, psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu SWPS na kierunku „Psychologia kliniczna”,, ukończyła także Uniwersytet Nauk Społecznych – „Przygotowanie Pedagogiczne”. Uczestniczka wielu szkoleń, kursów i warsztatów specjalistycznych, między innymi: „Szkolenie DBT Comprehensive – całościowe szkolenie DBT, certyfikacja w nurcie DBT’, „Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży”, „Dialog motywujący – wydobywanie i wzmacnianie motywacji.

Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości, depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, zaburzeniami lękowymi i uzależnieniami.

W naszej przychodni prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie DBT (dialektyczno-behawioralnym) oraz jest trenerką umiejętności psychospołecznych prowadząca grupew treningi umiejętności DBT.

Inni specjaliści