USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego

230,00