Ocena funkcji poznawczych

Konsultacja psychiatryczna – ocena funkcji poznawczych z użyciem wybranych przesiewowych narzędzi diagnostycznych.
Diagnostyka taka jest zalecana przez lekarza psychiatrę w przypadku występowania zaburzeń pamięci, przyswajania informacji i innych procesów poznawczych.
Obejmuje wstępną ocenę funkcjonowania poznawczego i wskazań do poszerzonej diagnostyki neuropsychologicznej.

Cena:

230,00