Wznowienie bieżącej realizacji szczepień obowiązkowych w Vertimed+

W związku z wydanym komunikatem Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego o wznowieniu bieżącej realizacji szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych Dzieci od 21 kwietnia 2020 roku ponownie otworzyliśmy grafiki immunizacji w naszej placówce.

W pierwszej kolejności zapisy obejmują:

 1. szczepienia na oddziałach noworodkowych,
 2. szczepienia obowiązkowe w warunkach ambulatoryjnych, zwłaszcza podawanych zgodnie z PSO w pierwszych dwu latach życia dziecka,
 3. szczepienia z uwzględnieniem indywidualnych sytuacji dzieci z chorobami przewlekłymi, dla których istnieją szczególne do tego wskazania zdrowotne,
 4. szczepienia poekspozycyjne przeciw wściekliźnie, tężcowi, odrze, ospie wietrznej, WZW typu b, według wskazań medycznych we wszystkich grupach wieku,
 5.  inne szczepienia ochronne, których konieczność podania lub dokończenie wynika z Charakterystyki Produktu Leczniczego;

Rekomenduje się ponadto upowszechnianie szczepień:

 1. przeciwko pneumokokom oraz grypie szczególnie wśród osób po 60 roku życia i przewlekle chorych. Przewlekłe choroby płuc, układu krążenia oraz nowotwory, cukrzyca, niewydolność nerek i zaburzenia odporności sprzyjają zachorowaniom na zapalenie płuc,
 2. przeciwko krztuścowi u kobiet w ciąży;

Obowiązujące zasady bezpieczeństwa, jakie należy zachować w czasie szczepienia w okresie pandemii koronawirusa SARC-CoV-2 w placówce Vertimed+ :

 • Stosowanie ogólnie zalecanych środków ochrony na terenie Vertimed+.
 • Czas pobytu w przychodni skracamy do niezbędnego dla bezpieczeństwa minimum.
 • Wywiad epidemiologiczny oraz wstępna kwalifikacja jest przeprowadzana podczas teleporady.
 • Termin realizacji szczepienia w okresie pandemii jest ustalany jedynie z pielęgniarką szczepiącą.
 • Rodzic zobowiązany jest do przygotowania stosownych dokumentów wraz z pobranymi i wypełnionymi kwestionariuszami dostępnymi na stronie vertimed.pl w zakładce szczepienia dzieci. W razie braku wymaganych ankiet otrzyma je w przychodni.
 • W dniu wizyty szczepiennej należy zgłosić się z małoletnim w ściśle wyznaczonym terminie.
 • Do poradni wchodzi wyłącznie jeden zdrowy i uprawniony opiekun z umówionym dzieckiem.
 • Osoby powyżej 4 roku życia zobowiązane są do zasłonięcia ust i nosa, a na dłoniach powinienny mieć założone jednorazowe rękawiczki ochronne.
 • W asyście pielęgniarki Pacjenci przechodzą do gabinetu lekarza, a następnie sali szczepień i specjalnie wyznaczonej poczekalni. Pozostają w niej do momentu upłynięcia wymaganego czasu obserwacji dziecka.
 • Wszyscy domownicy mieszkający z dzieckiem muszą być bezwzględnie zdrowi – bez jakichkolwiek znamion infekcji.
 • Członkowie najbliższej rodziny nie mogą być objęci kwarantanną administracyjną.
 • W celu uzyskania niezbędnych zaświadczeń oraz recept prosimy o korzystanie z telepord. Ograniczy to kontakt bezpośredni Pacjenta z lekarzem w trakcie wizyty szczepiennej.
 • Po powrocie do domu zaleca się dokładne mycie/dezynfekcje rąk oraz wypranie rzeczy mających styczność z powierzchnią przychodni.

POBIERZ FORMULARZ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Masz pytanie? Napisz do nas
Cukrzyca

Przyczyny cukrzycy nie są jeszcze do końca poznane. Zasadniczą rolę w jej…

Wątroba

Wątroba (grecki hepar) jest największym narządem wewnętrznym i należy do układu…

Magnez

Magnez wspiera prawidłowe działanie układów: nerwowego, krwionośnego i mięśniowego. Ułatwia wchłanianie…

Nawadnianie organizmu

Odpowiednie nawodnienie organizmu utrzymuje stałą temperaturę ciała, wspomaga pracę nerek, które…