Poradnia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży

W radością informujemy o otwarciu nowej poradni pedagogicznej w naszej przychodni.

Pracujemy pod nadzorem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i posiadamy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzony przez m. st Warszawa o numerze 4/P/18.

Zajmujemy się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi jak dysleksja, dysgrafia czy dyskalkulia oraz problemami z nauką języków obcych.

W poradni prowadzimy zajęcia korekcyjne zarówno indywidualne jak i grupowe których celem jest zminimalizowanie zdiagnozowanych zaburzeń rozwojowych.

Aby terapia była maksymalnie efektywna i przyniosła najlepsze rezultaty dopasowujemy jej intensywność i tempo do indywidualnych możliwości i predyspozycji każdego dziecka.

Wystawiane przez nas opinie są respektowane przez wszystkie szkoły oraz kuratorium oświaty podczas egzaminów kończących kolejne etapy nauki (egzamin ósmoklasisty, matura).

Wszelkie informacje o terminach i kosztach wizyty diagnostycznej oraz zajęć korekcyjnych dostępne są w naszej recepcji pod numerem telefonu +48 22 405 63 75.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Masz pytanie? Napisz do nas
Insulinooporność

Stan obniżonej wrażliwości na działanie insuliny nazywamy Insulinoopornością. Przyczyn insulinooporności jest…