DOM- Domowa Opieka Medyczna

„Program DOM rozpoczął się pilotażem przeprowadzonym w województwie małopolskim, a od 10 listopada został rozszerzony na całą Polskę. Pacjentów ze zdiagnozowanym zakażeniem COVID-19 do programu kwalifikują lekarze POZ na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego. Zakwalifikowany Pacjent otrzymuje SMS z danymi do logowania w systemie Pulsocare, a ponadto do jego domu listonosz dostarcza pulsoksymetr, dzięki któremu będzie na bieżąco badał poziom saturacji.

Dane dotyczące zdrowia Pacjentów są zbierane poprzez system PulsoCare, do którego są wprowadzane wyniki pomiarów pulsoksymetrem i w którym pacjenci odpowiadają na pytania dotyczące stanu zdrowia w ankiecie. Aplikacja mobilna łączy się z pulsoksymetrem przez Bluetooth i sama sczytuje dane o poziomie saturacji i tętnie pacjenta. Dane można również wprowadzić do systemu ręcznie po samodzielnym sczytaniu ich z ekranu pulsoksymetru.

W przypadku niepokojących sytuacji reagują konsultanci i lekarze pracujący w Centrum Kontaktu Domowej Opieki Medycznej. Konsultanci w Centrum otrzymują natychmiastowe powiadomienie w przypadku nieprawidłowego wyniku badania. W rezultacie, Pacjent może zostać skierowany na zdalną konsultację, która odbywa się w formie teleporady z lekarzem. W razie konieczności konsultanci wzywają do Pacjenta pogotowie ratunkowe. Kluczowe w tym procesie jest odpowiednio wczesne uchwycenie przez lekarzy grupy Pacjentów, którzy ze względu na nagłe pogorszenie stanu zdrowia powinni trafić na leczenie szpitalne.”*

Dlaczego warto korzystać z systemu?

PulsoCare na podstawie regularnych pomiarów wykonywanych przez Pacjenta, monitoruje jego stan zdrowia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem dedykowanej dyspozytorni medycznej. Obecnie stosowane w lecznictwie szpitalnym leki (Remdesivir, osocze ozdrowieńców, glikokortykosterydy i inne) są skuteczne wyłącznie określonym oknie terapeutycznym (wg. Farmakoterapia COVID-19, AOTMiT). System PulsoCare daje szansę wychwycić pacjenta na wczesnym etapie pogorszenia, gdy dostępna farmakoterapia jest najskuteczniejsza! Po wszczęciu alarmu koordynator PZU skontaktuje się z pacjentem, weryfikując rzetelność pomiarów i zasadność alarmu. W przypadku potwierdzenie jego zasadności skieruje Pacjenta na teleporadę u lekarza dyżurnego PZU Zdrowie, a skrajnych przypadkach wezwie Zespołu Ratownictwa Medycznego.

PulsoCare może znamiennie pomóc pacjentom, ograniczając śmiertelność – jednak wyłącznie tym, którzy będą się regularnie monitorować.

*Opublikowana treść oraz informacje pochodzą z Ruszył program DOM – monitoring stanu zdrowia pacjentów z COVID-19 – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Masz pytanie? Napisz do nas