Trening umiejętności

Trening umiejętności

ferujemy diagnostykę i leczenie zaburzeń oraz problemów seksualnych.

 

Nie ma złej pogody. To my jesteśmy nieodpowiednio ubrani lub nieprzygotowani na ulewny deszcz czy jasno świecące słońce.

To naturalne, że kwiaty potrzebują wody i światła by móc kwitnąć. Nie każdy gatunek przetrwa we wszystkich warunkach.

Każdego dnia jesteśmy wystawiani na próbę. Próbę zrozumienia własnych emocji bez oceniania ich na dobre i złe.

Dzięki treningowi umiejętności nauczysz się jak radzić sobie ze swoimi uczuciami i reagować na nieznane. Zapoznaj się z naszą ofertą i dowiedz się więcej o tym jak możesz świadomie zarządzać tym co czujesz.

 

Mindfulness: czemu warto rozwijać swoją uważność?

Uważność to świadome bycie „tu i teraz”, bez osądzania czy odrzucania danej chwili oraz bez przywiązywania się do niej. Badania naukowe wskazują na wiele korzyści z regularnej praktyki mindfulness, takich jak m.in.: zwiększenie pozytywnych emocji, poprawa koncentracji, zmniejszenie bólu i stresu, efektywniejsza regulacja emocji, zmniejszenie ruminacyjnych myśli, poprawa samopoczucia. Dzięki regularnej praktyce mindfulness możesz żyć bardziej świadomie, w sposób obecny, nieoceniający, dostrzegając szkodliwości i przydatności swoich zachowań i sytuacji, w których się znajdujesz.

 

Regulacja emocji: czemu tego potrzebujemy?

Każdy z nas doświadcza czasem trudnych emocji, jednak wielu z nas nie było uczonych jak sobie z nimi radzić. Nie dążymy do tego by zupełnie nie doświadczać emocji, bowiem wszystkie emocje, w tym te nieprzyjemne, są nam potrzebne i pełnią swoje funkcje. Problem pojawia się gdy emocje są nieadekwatne do sytuacji, tłumione lub gdy ich intensywność czy długość trwania uniemożliwia nam efektywne funkcjonowanie. Wówczas pojawia się ryzyko utraty kontroli nad sobą i prób regulowania emocji w sposób niezdrowy, często autodestrukcyjny. Na treningu nauczysz się jak zadbać o swoje emocje w zdrowy sposób i nie pozwolić im aby przejęły nad Tobą kontrolę.

 

Skuteczność interpersonalna: co to oznacza?

Moduł ten poświęcony jest temu by rozwinąć umiejętności realizacji trzech różnych celów, jakie towarzyszą interakcjom z ludźmi: szacunku do siebie, efektywności (osiągania celów) oraz budowania i podtrzymywania relacji. Obejmuje to również stawianie granic, wyrażanie swoich potrzeb i oczekiwań oraz kończenie toksycznych relacji.

 

Tolerancja dolegliwości: czemu to służy?

W tym module nauczysz się jak lepiej radzić sobie z kryzysami dzięki ulepszaniu chwili, budowaniu większej tolerancji dolegliwości psychicznych/fizycznych, powstrzymywaniu się przed impulsywnymi, szkodliwymi zachowaniami oraz budowaniu radykalnej akceptacji tego, że doświadczasz trudności. Brak akceptacji kryzysu często prowadzi do ocen, zaniechania działań, podejmowania działań szkodliwych oraz do przerodzenia się bólu w cierpienie.