Magdalena Stanikowska

Magdalena Stanikowska

psychoterapeuta

Psychoterapeutka analityczna.

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła całościowe, czteroletnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, posiadającego rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i studium Terapii Rodzin „Opta”.

Swoje doświadczenie zdobywała podczas staży w Klinice Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Grupie Synapsis. Przez wiele lat pracowała także jako psycholog z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych. W Vertimed+ konsultuje pacjentów od 15 roku życia.

Pracuje z osobami, które odczuwają brak radości i satysfakcji z życia, mają trudności w relacjach z innymi, lęki lub zaburzenia odżywiania. W Vertimed+ prowadzi grupę terapeutyczną w nurcie psychodynamicznym w ramach oddziału dziennego leczenia zaburzeń nerwic . Przyjmuje pacjentów indywidualnych oraz pary w systemie komercyjnym.

Inni specjaliści