Katarzyna-Sagadyn

Katarzyna Sagadyn

psycholog

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta.

Absolwentka SWPS w Warszawie ze specjalnością Społeczna Psychologia Kliniczna oraz studiów podyplomowych z Psychologii Klinicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła 4-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanej przez Polskie Towarszystwo Psychologiczne. Posiada dyplom Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka INTRA. Jest absolwentką kursu I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Pracuje w nurcie humanistycznym, wykorzystując elementy pracy kierunków poznawczo-behawioralnego oraz psychodynamicznego.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywała na Oddziale Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych w SPSPZOZ w Suwałkach oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych. W ramach ukończonej specjalizacji odbyła liczne staże m.in. w Szpitalu Bielańskim, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Centrum Onkologii w Warszawie, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie.

W Grupie Medycznej Vertimed+ prowadzi psychoedukację na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych oraz psychoterapię indywidualną. Pomaga osobom cierpiącym z powodu długo utrzymującego się przygnębienia, bezradności, a także osobom, które często przeżywają lęk, cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości, mają trudności w relacjach z ludźmi. Pracuje również z osobami uzależnionymi od substancji chemicznych i uzależnionymi behawioralnie.

Inni specjaliści