Iniekcje

Iniekcje

Iniekcja to wprowadzenie roztworu, najczęściej leku z użyciem strzykawki z igłą do organizmu człowieka. Zastrzyk zawsze powinien być wykonany w sterylnych warunkach za pomocą jednorazowych środków higienicznych.

Pacjent po krótkim przeszkoleniu sam może wykonywać iniekcje podskórne. Jest to najczęstsza forma podania insuliny i heparyny drobnocząsteczkowej dla osób przewlekle chorych np. na cukrzycę. Podczas testów uczuleniowych stosuje się zastrzyki śródskórne na wewnętrznej części przedramieniu po stronie kciuka. Aplikuje się wówczas od 0,05 ml do maksymalnie 0,1 ml płynu.

Najbardziej popularną formą podawania leków są iniekcje domięśniowe. Zastrzyk wykonuje się w duże mięśnie, które są dobrze ukrwione, ale słabo unerwione, np. mięsień pośladkowy. Przed podaniem roztworu należy upewnić się czy koniec igły nie jest położony w świetle naczynia. W tym celu wykonuje się próbę aspirowania. Przy prawidłowym wkłuciu krew nie powinna pojawić się w strzykawce ani igle.
Zastrzyki dożylne znajdują swoje zastosowanie podczas kuracji kroplówką lub w trakcie hospitalizacji. Do iniekcji dożylnej stosuje się welflon, który ułatwia częste podawanie płynów.