Przyjęcia do Ambulatoryjnego Oddziału Leczenia Nerwic

Decyzję o przyjęciu Pacjenta/-ki do grupy w ramach Ambulatoryjnego Oddziału Leczenia Nerwic podejmuje zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą lekarz psychiatra oraz psychoterapeutki pracujące w nurcie psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym. Kwalifikacja do Ambulatoryjnego Oddziału Leczenia Nerwic składa się z dwóch etapów:

  1. konsultacji psychiatrycznej, której celem jest wstępna ocena wskazań i przeciwwskazań medycznych do podjęcia terapii
  2. konsultacji psychoterapeutycznych, których celem jest ocena, czy Pacjent/-ka może odnieść korzyść z uczestnictwa w tak intensywnym procesie terapeutycznym

Decydujące dla przyjęcia Pacjenta/-ki do Oddziału są wspólne wnioski lekarza psychiatry i psychoterapeutek.

Intensywna 12-tygodniowa psychoterapia w Ambulatoryjnym Oddziale Leczenia Nerwic nie jest wskazana dla osób w kryzysie, które w danym momencie zmagają się z licznymi problemami zewnętrznymi – rodzinnymi, zdrowotnymi, sądowymi. Intensywność tego rodzaju terapii wymaga względnej stabilizacji i przestrzeni do „oderwania się” od problemów zewnętrznych, by móc skupić się na przeżyciach wewnętrznych – swoich trudnych emocjach i doświadczeniach. Tak intensywna praca nad przeżyciami w czasie terapii może okresowo pogorszyć stan psychiczny, dlatego też nie jest zalecana dla osób doświadczających kryzysu emocjonalnego.

Alternatywą dla Pacjentów, którzy nie są gotowi do rozpoczęcia codziennej 12- tygodniowej psychoterapii jest mniej wymagająca forma – spotkania, które odbywają się regularnie raz w tygodniu. Taka forma leczenia nie stanowi opcji terapii tymczasowej w oczekiwaniu na przyjęcie do Ambulatoryjnego Oddziału Leczenia Nerwic. Jest to niezależny proces psychoterapeutyczny. Trudno jest ocenić skuteczność któregokolwiek z nich przed jego zakończeniem. Zdarza się, że na rezultaty terapii musimy poczekać.

☎️ Telefon: 603 804 701, 22 405 63 75

? Mail: [email protected]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Masz pytanie? Napisz do nas
Cytologia

Cytologia to bezbolesne badanie przesiewowe diagnozujące raka szyjki macicy. Robione systematycznie…