Długoterminowe Grupy Terapeutyczne w Vertimed+

Z wielką przyjemnością ogłaszamy stworzenie i rozpoczęcie naboru do nowych Długoterminowych Grup Terapeutycznych.

Spotkania grup są regularne, odbywają się raz tygodniu i trwają 90 minut – cała terapia odbywa się przez min. rok.

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają indywidualne kwalifikacje prowadzone przez terapeutów, którzy kierują grupą. W celu zapewnienia optymalnych warunków leczenia i możliwości swobodnego wypowiadania się liczba uczestników jest ograniczona. Członkami grupy terapeutycznej mogą zostać osoby od 18 do 60 roku życia.

Oferta uczestnictwa w spotkaniach Długoterminowych Grup Terapeutycznych skierowania jest przede wszystkim do osób które:

 • Zakończyły intensywną terapię na Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych i nadal potrzebują wsparcia psychologicznego.
 • Zdecydowanie lepiej odnajdują się w sesjach grupowych niż indywidualnych.
 • Ze względów czasowych nie mogą sobie pozwolić na pobyt na Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych.
 • Nie chcą korzystać z oferty pomocy psychologiczno-psychiatrycznej refundowanej przez NFZ.

Długoterminowe Grupy Terapeutyczne doskonale sprawdzą się w przypadku zburzeń takich jak:

 • zaburzenia adaptacyjne, związane ze stresem
 • powracające lub trwałe poczucie smutku lub depresji
 • stany lękowe, fobie społeczne
 • zaburzenia somatyzacyjne (objawy pod postacią somatyczną)
 • zburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja, ortoreksja, kompulsywne i niekontrolowane napady głodu)
 • zaburzenia nawyków i impulsów,
 • specyficzne zaburzenia osobowości
 • wypalenie zawodowe lub trudności w odnalezieniu się w pracy
 • problemy w relacjach społecznych
 • obniżona samoocena

Wszystkie usługi terapeutyczne w DGT świadczone są wyłącznie komercyjnie. Istnieje możliwość finansowania uczestnictwa za pomocą systemu płatności ratalnych Mediraty.

Koszt kwalifikacji (bez względu na ilość spotkań): 100 zł

Koszt miesięczny uczestnictwa w grupie: 400 zł

Kwota pozostaje niezmienna przez cały czas trwania terapii.

Zapisy na kwalifikacje odbywają się osobiści lub telefonicznie w recepcji przychodni.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Masz pytanie? Napisz do nas