Hubert Dąbrowski

Hubert Dąbrowski

psychoterapeuta

Mgr Psychologii Klinicznej

Psychoterapeuta leczenia uzależnień

Tytuł magistra psychologii klinicznej uzyskał w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończył również szkolenie z zakresu psychologii sportu. Obecnie jest w trakcie certyfikacji specjalisty psychoterapii uzależnień i współuzależnieni. Odbył praktyki na oddziale młodzieżowym w szpitalu psychiatrycznym. Jest kuratorem sądowym. Prowadził wiele programów dotyczących profilaktyki antyuzależnieniowej dla osób młodych. W Vertimed+ prowadzi terapię indywidualną osób uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, leki) oraz od zachowań behawioralnych( sex, hazard, Internet).