Realizacja wizyty: telefonicznie

Realizacja wizyty: telefonicznie

Teleporada zgodnie z obowiązującym prawem jest świadczeniem leczniczym. Lekarz w czasie kontaktu telefonicznego z Pacjentem przeprowadza wywiad na podstawie którego, podejmuje decyzje dotyczące kolejnych kroków leczenia.

Doktor podczas telekonsultacji może wystawić e-receptę, e-skierowanie, e- zwolnienie i zlecić wizytę bezpośrednio w siedzibie przychodni. W uzasadnionych przypadkach może również przekierować Pacjenta do poradni specjalistycznej lub do szpitala.

Pacjenci, którzy chcą w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia odbyć telekonsultację zobowiązani są posiadać aktywną deklaracje wyboru lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki środowiskowej, a w przypadku kobiet również położnej.

Usługa jest również dostępna odpłatnie.

Zapisy odbywają się tak jak przy wyrażeniu chęci skorzystania z wizyty standardowej.

Telefonicznie: 603 804 702,  48 22 405 63 75,

POZ +48 22 688 77 71

Ginekologia  +48 22 688 77 72

Psychiatria +48 22 688 77 73

online [email protected] lub przez  Portal Pacjenta

 

!!Pamiętaj!! Aby poprawnie dokonać rejestracji podaj swoje imię i nazwisko, pesel, adres oraz numer telefonu.

Nasz personel medyczny skontaktuje się z Pacjentem do 24h od czasu poprawnie złożonej dyspozycji rejestracji.