Joanna Mikuła

psycholog
O mnie:

Certyfikowany Specjalista Uzależnień, Psycholog
Absolwentka Wydziału Psychologii UW. Od wielu lat pracuje z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków, a także członkami ich rodzin. Ma doświadczenie w pracy z osobami depresyjnymi, pacjentami psychotycznymi oraz osobami dotkniętymi przemocą.

Pracowała w charakterze psychologa w Szpitalu Nowowiejskim, a także w ośrodku terapii uzależnień. Posiada znaczne doświadczenie w diagnozie psychologicznej i wykonywaniu testów psychologicznych.
Jest wykładowcą akademickim, prowadzi zajęcia ze studentami i różnymi grupami zawodowymi zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Jest także autorką publikacji („Gdy picie staje się problemem”, „Co zrobić aby on nie pił”, „Rodzina z problemem alkoholowym”) i artykułów z zakresu problemów uzależnień.