Jan Sumiński

psychoterapeuta
O mnie:
Psycholog, psychoterapeuta, absolwent psychologii na Szkole Wyższej Psychologii
Społecznej na kierunku Psychologia Kliniczna. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia w
Instytucie Analizy Grupowej “Rasztów” rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo
Psychologiczne. Doświadczenie zdobywał m. in. podczas stażu na oddziale dziennym w
Poradni Zdrowia Psychicznego “Vertimed”, w Ośrodku Terapeutycznym „Małe Kajtki” jako
terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu. Obecnie pracuje również w Centrum diagnozy i
pomocy psychologicznej na Ursusie. W pracy z osobami dorosłymi zajmuje się przede
wszystkim problematyką zaburzeń nerwicowych, nastroju, osobowości, nerwicy natręctw a
także problemów w relacjach interpersonalnych.
W Vertimed+ przyjmuje w ramach Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych